Vrienden van KomUP

U kunt voor èèn jaar vriend worden door een (minimaal) bedrag te doneren van slechts €20,00!
Wat krijgt u hiervoor? Vrienden krijgen een naamsvermelding op Facebook, Instagram en op onze website!
Wilt u ook vriend worden van Stichting KomUP?

Bankgegevens:

ING Bankrekeningnummer:  NL 33 INGB 0007 5931 68

t.n.v.:  Stichting KomUP

o.v.v.:  De naam hoe u vermeldt wil worden.